Ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging + HR thema's Training & Cursus

Mensen in beweging

Onze missie is “Mensen in beweging” te brengen en te houden.
Wij zijn ruim 25 jaar specialist op het gebied van medezeggenschap (Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging), HR-thema’s, intercultureel samenwerken en veranderingsprocessen; fusies/overnames, reorganisatie en integratie. Hiervoor bieden wij trainingen en cursussen. INFÁCY heeft gecertificeerde professionals in dienst en werkt bij uitstek met andere ervaren productspecialisten.

Vraag een offerte aan voor onze OR cursus PVT cursus 

Organisatie-ontwikkeling

Bij veranderingsprocessen zitten, voor de directie, de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging vaak kansen en uitdagingen. Ook kunnen zij leiden tot het gevoel van onzekerheid. Het management is daarom genoodzaakt om de uitdagingen zodanig te ontwikkelen en te communiceren.

Intercultureel samenwerken

De winst van een gekleurde populatie !

Nederland is de laatste 7 decennia verrijkt met verschillende migranten uit niet Westerse landen. Hierdoor verandert de bevolkings- samenstelling, de Cultuur, voedingspatronen, de taal, sociale gewoonten en (commerciële) bestedingen. Deze ontwikkelingen zijn onomkeerbaar en worden intensiever.
Daarom doen bedrijven en instellingen er goed aan om meer te investeren in vormen van intercultureel samenwerken.  INFÁCY helpt de wederzijdse acceptatie, de communicatie, de motivatie van medewerkers te versterken die leiden tot een beter bedrijfs-/instellingsimago.

OR training en OR cursus
PVT training en PVT cursus

OR, fusie overname, reorganisatie & integratie
OR en de wet op de ondernemingsraden
OR starttraining,  OR cursus
OR, financiën & personeelsbeleid
OR en ARBO VGWM
PVT fusie overname, reorganisatie & integratie
PVT en de wet op de ondernemingsraden
PVT starttraining,  PVT cursus
PVT, financiën & personeelsbeleid 
PVT en ARBO VGWM
Teambuilding OR en Teambuilding PVT

Info?

OR training onderwerpen


PVT training onderwerpen

Uitzendbureau

Om het bedrijfsrendement zo hoog mogelijk te maken moeten kosten laag worden gehouden. Dat kan door flexibilisering van personeelskosten. In Nederland is INFÁCY één van de meest toonaangevende dienstverleners.


Meer over uitzendbureau

INFÁCY